Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Deddf Cynllunio Gwlad A Thref: gorchmynion drafft cau

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Albert Row, Abertawe) 201-

26/07/19
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffordd (Trem Elidir, Bangor, Gwynedd) 201-

26/07/19
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Stryd Fawr, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint) 201-

17/07/19
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Gorsaf Fysiau Merthyr Tudfil, Tir Cyfagos i Heol yr Alarch, Merthyr Tudfil) 201-

24/05/19
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Ffordd Fairfield, Castell-Nedd) 201-

05/10/18
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Stryd John, Butetown, Caerdydd) 201-

20/08/18
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Cynllun Lliniaru Llifogydd Pontarddulais, Pontarddulais, Abertawe) 201-

16/08/18
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffordd (Tir yn Ystad Ddiwydiannol Tafarnau-bach, Tredegar, Blaenau Gwent) 201-

15/08/18
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Llwybr Ceffylau (BR107) ar Dir yn Nhirpentwys (Bwriad i Adfer Hen Weithfeydd Mwyngloddio Brig yn Nhirpentwys) Torfaen) 201-

13/07/18
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Hen Safle Fflatiau, Tre Newydd, Newtown, Glynebwy) 201-

13/01/17
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (54-55 High Street, Casnewydd) 201-

10/06/16
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Ystrad Fawr a Chroesfannau Rheilffordd eraill, Talerddig, Carno, Powys) 201-

05/04/16
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Cau Priffyrdd (Troetffordd ac Ymyl ym Mryngolwg a Brynawelon, Cwm-bach, Aberdâr, Rhondda Cynon Taf) 201-

17/06/15
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Tir i'r Gorllewin o Kingsmills Road, Hightown, Wrecsam) 201-

24/04/14
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Tir o Flaen Rhif 1 Rosset Close, Trowbridge, Caerdydd) 201-

15/07/13
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Tir yn Tarwick Drive, Trowbridge, Caerdydd) 201-

11/07/13
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Rhos yr Haidd, Carno, Caersws, Powys) Order 201-

28/06/12
Bydd y Gorchymyn hwn yn cau priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â chaniatâd cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Gwyro Priffyrdd (Sain Tathan, Bro Morgannwg) 201-

07/01/10
Bydd y Gorchymyn hwn yn Cau Priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â Chaniatâd Cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Lön Glanfa’r Gorllewin, Ger Teras Tresilian, Butetown, Caerdydd) 200-

10/12/09
Bydd y Gorchymyn hwn yn Cau Priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â Chaniatâd Cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Y Tu Cefn I St Andrews Road, Y Felin Wyllt, Pen-Y-Bont Ar Ogwr) 200-

09/07/09
Bydd y Gorchymyn hwn yn Cau Priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â Chaniatâd Cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Safle Glo Brig Diwygiedig Estyniad Margam, Mynyddcynffig, Ger Pen-Y-Bont Ar Ogwr) 200-

29/01/09
Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 29 Ionawr 2009.
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Rhodfa'r Gorllewin a Quay Street, Y Rhyl, Sir Ddinbych) 200-

12/03/08
Gorchymyn Cau Priffyrdd (Rhodfa'r Gorllewin a Quay Street, Y Rhyl, Sir Ddinbych) 200-
 

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Thomson House, Park Street, Caerdydd) 200-

05/02/08
Bydd y Gorchymyn hwn yn weithredol ar y dyddiad y cyhoeddir gyntaf yr hysbysiad ei fod wedi ei wneud yn unol ag adran 252(10) o Ddeddf 1990. Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Cau Priffyrdd (Thomson House, Park Street, Caerdydd) 200-.