Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Y Tu Cefn I St Andrews Road, Y Felin Wyllt, Pen-Y-Bont Ar Ogwr) 200-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn Cau Priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â Chaniatâd Cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.

Bydd y Gorchymyn hwn yn galluogi gwaith i ddymchwel y mur terfyn cefn presennol a’i ailadeiladu i gynnwys man glaswelltog er mwyn darparu man chwarae diogel yn unol â chaniatâd cynllunio a roddwyd gan y Cyngor ar 24 Chwefror 2009 o dan gyfeirnod P/08/976/FUL.  

Mae’r man hwn yn St David’s Close, ffordd bengaead y tu cefn i St Andrew’s Road, Y Felin Wyllt, Pen-y-bont ar Ogwr.