Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Gwyro Priffyrdd (Sain Tathan, Bro Morgannwg) 201-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn Cau Priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â Chaniatâd Cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.

Bydd y Gorchymyn hwn yn galluogi gwyro, gwella a darparu priffordd newydd, ynghyd â chau mynedfeydd a darparu mynedfa breifat newydd yn Sain Tathan ym Mro Morgannwg yn unol â chaniatâd cynllunio a roddwyd gan Gyngor Bro Morgannwg ar i Rhagfyr 2009 o dan y rhifau cyfeirnod P/DC/2009/00500/OUT a P/DC/2009/00501/OUT.