Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gorchymyn Cau Priffyrdd (Lön Glanfa’r Gorllewin, Ger Teras Tresilian, Butetown, Caerdydd) 200-

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y Gorchymyn hwn yn Cau Priffyrdd er mwyn caniatáu gwaith datblygu arnynt yn unol â Chaniatâd Cynllunio a roddir gan yr Awdurdod Lleol.

Bydd y datblygiad arfaethedig hwn yn cynnwys:

  • canolfan asesu anghenion tai (yn cynnwys caffi),
  • canolfan ddydd,
  • hosteli,
  • ailddatblygu Ty Tresillian a Chanolfan Huggard
  • Gweithdai Taf Teras Tresilian, Butetown, Caerdydd.