Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Deddf Awdurdod Datblygu Cymru (drafft)

Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Sain Tathan, Bro Morgannwg) 20

09/07/09
Deddf Awdurdod Datblygu Cymru 1975 (fel y'i diwygiwyd) a Deddf Caffael Tir 1981