Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Offerynnau statudol lleol

Mae Offerynnau Statudol Lleol yn cynnwys Gorchmynion Ffyrdd, gorchmynion traffig dros dro a pharhaol.