Skip to content
The content on this page has yet to be rewritten for GOV.WALES. It is still correct and up-to-date.
  • Yn hytrach mae'n darparu asesiad o asedau Cymru, wedi'u gosod yn erbyn cefndir o dueddiadau byd-eang a fydd yn sbarduno newid yn y dyfodol.
    Release date: 13 Ionawr 2012
Keep up to date @StatisticsWales@StatisticsWales Sign up to our newsletterSign up to our newsletter
Share