Skip to content
The content on this page has yet to be rewritten for GOV.WALES. It is still correct and up-to-date.
  • Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwariant wedi'i ddadansoddi yn ôl rhaglen gofal.
    Release date: 17 Ebrill 2018
  • Mae'r adroddiad hwn yn gyfeirlyfr hygyrch o faint hylaw sy'n dangos tueddiadau hirdymor mewn iechyd. Mae llawer o'r data a gyflwynir yma wedi cael ei gyhoeddi eisoes yn 'Ystadegau Iechyd Cymru'.
    Release date: 18 Ionawr 2012
  • Roedd yr arolwg Byw yng Nghymru yn arolwg blynyddol o gartrefi a gynhaliwyd o 2004 i 2008.
    Release date: 17 Rhagfyr 2010
Keep up to date @StatisticsWales@StatisticsWales Sign up to our newsletterSign up to our newsletter
Share