Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cynllun y sector adeiladu a dymchwel

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r cynllun hwn yn manylu ar amcanion, polisïau a’r camau sy’n cael eu cymryd i fynd i’r afael a gwastraff sefydliadau, cwmnïau ac unigolion yn y sector adeiladu a dymchwel yng Nghymru.

Mae’r cynllun sector hwn yn ymwneud â chwmnïau adeiladu a dymchwel yng Nghymru, waeth beth fo’u maint.

Mae’n ymwneud â deunyddiau gwastraff a gynhyrchir gan fusnesau adeiladu a dymchwel, gan gynnwys:

  • pob math o ddatblygiad adeiladu;
  • pob cam o fewn y datblygiadau hynny; a
  • gwastraff a gynhyrchir gan adnewyddu adeiladau presennol a chynnal a chadw’r adeiladau hynny.
Mae’r cynllun yn cefnogi Tuag at Ddyfodol Diwastraff: ein strategaeth wastraff.