Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Colofn 2 – Rhaglen Datblygu Gwledig

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.

Mae Colofn 2 y Polisi Amaethyddol Cyffredinol - Rhaglen Datblygu Gwledig yn rhoi’r cyfle i Lywodraeth Cymru gefnogi cymunedau a busnesau gwledig, ac i sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu defnyddio mewn ffordd gynaliadwy.

Bydd y Rhaglen Datblygu Gwledig yn canolbwyntio ar y canlynol

  • cystadleurwydd (ar y fferm ac yn y gadwyn gyflenwi)
  • yr Amgylchedd (gwaith amaeth-amgylcheddol, coetiroedd, ynni adnewyddadwy)
  • y gymuned (mynediad i wasanaethau a ffordd LEADER o weithio).

Y Rhwydwaith Datblygu Gwledig Ewrop ( ENRD) (dolen allanol, Saesneg yn unig) yw’r hwb sydd yn cysylltu hapddalwyr datblygu gwledig trwy’r Undeb Ewropeaidd (UE).

EAFRD and LEADER logo