Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Plant!

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Safleoedd coetir Plant!.

Dolenni perthnasol

Roedd y pumed cyfnod Mynegi Diddordeb Creu Coetir Glastir yn agor ar 31 Gorffennaf 2017 ac yn cau am hanner nos Awst 25.
Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Plant! yn brosiect i nodi genedigaeth neu achlysur mabwysiadu pob plentyn yng Nghymru drwy blannu coeden.

Plant yn chwarae mewn coedtirYn 2008, gwnaeth Llywodraeth Cymru adduned i blannu coeden i nodi genedigaeth neu achlysur mabwysiadu pob plentyn yng Nghymru. 

Ac ar 1 Ebrill 2014 estynwyd yr ymrwymiad hwnnw i blannu coeden ychwanegol yn Uganda ar gyfer pob plentyn.

Ar achlysur geni neu fabwysiadu pob plentyn, bydd coeden frodorol gymreig yn cael ei phlannu gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn coetir newydd sbon yng Nghymru ac ail goeden yn cael ei phlannu yn Uganda drwy bartneriaeth â'r elusen amgylcheddol 'Size of Wales'. Mae’r papur a’r cerdyn a ddefnyddir ar gyfer y prosiect yn dod o goedwigoedd a reolir yn dda a lle mae coed yn cael eu hail blannu bob tro byddant yn cael eu cwympo gan greu adnodd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Bydd plannu coed yn Uganda yn hanfodol yn y frwydr i daclo'r newid yn yr hinsawdd ac yn gwella ein hamgylchedd hefyd. Gyda'r coed hyn rydym yn gobeithio y bydd plant ledled Cymru'n teimlo cysylltiad personol â'r amgylchedd sydd o'u cwmpas.

Cynllun gan Lywodraeth Cymru yw Plant! Mae'n cael ei redeg ar ein rhan gan:

I gael rhagor o wybodaeth am y coed a blennir yn Uganda, ewch i Maint Cymru (dolen allanol).

Manylion cyswllt cynllun Plant!:

Hefyd, mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau neu awgrymiadau ar gyfer y prosiect.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Plant!: Cwestiynau cyffredin (Maint Ffeil: 350KB)
Adobe PDF document
Plant!: Rheolau'r cynllun 2017 (Maint Ffeil: 341KB)