Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cyhoeddiadau

Brexit a chaffael

19/11/18
Yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i baratoi ar gyfer 29 Mawrth 2019.