Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Y Gwasanaeth Gwrando ar Gyflenwyr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gwasanaeth newydd i helpu i wella caffael sector cyhoeddus yng Nghymru.

Dylai trefn gaffael sector cyhoeddus Cymru fod yn deg, yn agored ac yn gyson – a chydymffurfio gyda Datganiad Polisi Caffael Cymru.

Gall cyflenwyr sy’n defnyddio’r Gwasanaeth Gwrando ar Gyflenwyr weithio gyda’r sector cyhoeddus i wella caffael cyhoeddus.

Mae’r Gwasanaeth yn darparu cyfrwng i gyflenwyr roi adborth am y broses gaffael, cael atebion i’w cwestiynau a chael canllawiau clir ynghylch rheolau, rheoliadau a pholisi caffael.

Ffurflen Gyswllt y Gwasanaeth

Lawrlwytho Dogfen