Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Canolfan Integredig i Blant

Dolenni perthnasol

Mae GGD yn rhoi gwybodaeth a chyngor am wasanaethau leol i bobl ifanc 0-25 oed, o ofal plant i weithgareddau gwyliau.

Mae Canolfannau Plant Integredig wedi'u seilio ar y cysyniad o ddarparu gwasanaeth integredig fel bod modd sicrhau canlyniadau da i blant a'u rheini ac felly, sicrhau’r dechrau gorau iddynt mewn bywyd.

Beth mae’r canolfannau yn ei wneud

Mae pob canolfan yn darparu'r canlynol:

  • chwarae mynediad agored
  • addysg blynyddoedd cynnar
  • gofal plant o ansawdd uchel
  • hyfforddiant yn y gymuned
  • gwasanaethau hanfodol eraill i gefnogi teuluoedd.

Lle mae’r canolfannau wedi'u lleoli

Mae dros bedwar deg o Ganolfannau plant Integredig yng Nghymru ac mae o leiaf un canolfan yn ardal pob un o’r awdurdodau lleol. I gael manylion eich Canolfan Integredig i Blant agosaf, cysylltwch â'ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol. Gallwch gael eu manylion trwy glicio ar y Ddolen Berthnasol sydd ar ochr dde'r dudalen hon.