Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Dweud eich dweud ar ofal plant – y cynnig i Gymru

Dolenni perthnasol

Mae GGD yn rhoi gwybodaeth a chyngor am wasanaethau leol i bobl ifanc 0-25 oed, o ofal plant i weithgareddau gwyliau.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo

Bwriadwn gynnig 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth i rieni yng Nghymru sydd â phlant 3 a 4 oed ac sy’n gweithio, a hynny am 48 wythnos o’r flwyddyn.

Beth fydd cynnig?

Rydym am i’n cynnig gofal plant fod mor glir a hawdd i fanteisio arno â phosib, er mwyn i rieni allu parhau i ddewis y darparwyr sydd fwyaf addas ar gyfer eu hanghenion.

Bydd rhieni sydd yn gweithio yn derbyn cyfanswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yn ystod y tymor. Bydd yr addysg gynnar am ddim a ddarperir at hyn o bryd gan y Cyfnod Sylfaen yn rhan o’r cynnig hwn.

Am 9 wythnos o’r flwyddyn, y tu allan i’r tymor, bydd rhieni yn derbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant.

Pa bryd fydd y cynnig ar gael?

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn nawr ar gael ledled Cymru.

Chwiliwch am #TrafodGofalPlant ar gyfryngau cymdeithasol er mwyn ymuno yn ein sgwrs ar-lein.

Os oes gennych sylwadau ar yr ymgyrch #TrafodGofalPlant, neu ar y cynnig ei hun, cysylltwch â ni drwy TalkChildCare@gov.wales neu ysgrifennwch atom:

Tîm Cynnig Gofal Plant
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
2il Lawr y  Gogledd
Caerdydd
CF10 3NQ.

Lawrlwytho Dogfen