Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Gwybodaeth ar gyfer Darparwyr

Dolenni perthnasol

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru sy’n rheoleiddio ac yn arolygu gofal plant.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.