Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Y Siarter Datblygu Cynaliadwy

Logo Y siarter datblygu cynaliadwy
Byddwn yn defnyddio'n Siarter Datblygu Cynaliadwy i annog a galluogi cyrff yng Nghymru i fod yn fwy cynaliadwy.

Mae’r Siarter:

  • yn pennu ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gynaliadwy;
  • yn cysylltu’r brif egwyddor drefniadol i sicrhau lles hirdymor pobl a chymunedau Cymru;
  • yn disgrifio’r manteision o drin Datblygu Cynaliadwy fel prif egwyddor drefniadol eich sefydliad;
  • yn pennu’r ymrwymiad yr ydych yn ei wneud drwy gofrestru;
  • yn esbonio’r camau nesaf y byddwn yn eu cymryd i gefnogi’r Siarter.

Y Siarter Datblygu Cynaliadwy a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

Gyda'r Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn awr mewn grym mae'r Siarter yn cael ei adolygu i sicrhau ei fod yn cyd-fynd a ddeddfwriaeth newydd hon. Nes bydd yr adolygiad wedi'i gwblhau, nid ydym yn derbyn llofnodwyr newydd. Gallwch ymuno a Grŵp LinkedIn y Siarter Datblygu Cynaliadwy (dolen allanol). Cewch ddod o hyd i newyddion ar wefan Siartr Datblygu Cynaliadwy (dolen allanol), neu gallwch ddilyn y Siarter ar Twitter (dolen allanol).

Gweler y canllawiau ar gyfer cyrff cyhoeddus sydd o dan ddyletswyddau'r Ddeddf.