Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Academi Wyddoniaeth Genedlaethol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Prif rôl yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol (NSA) yw gwella’r ffordd y dysgir gwyddoniaeth yn anffurfiol ledled Cymru.

Mae’n hyrwyddo ac yn cydgysylltu gweithgareddau sy'n atgyfnerthu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).  

Gwna hynny trwy roi grantiau i ariannu prosiectau.  Mae’r cynllun strategol yn dangos sut ydym am atgyfnerthu pynciau STEM yn well yn y cyfnod hwn.

Dyma enghreifftiau o’r mathau o brosiectau rydym yn eu hariannu:

 • cystadlaethau
 • heriau
 • achrediadau
 • ysgol haf breswyl
 • ymweliadau diwydiannol
 • seminarau
 • gweithdai
 • digwyddiadau lledaenu gwybodaeth
 • gwobrau
 • digwyddiadau CPD
 • labordai teithiol
 • offer labordai
 • ysgolion adolygu
 • apiau adolygu.

Dyma brosiectau y mae’r NSA wedi’u hariannu:

Gellir lawrlwytho manylion y grantiau a roddwyd rhwng 2013 a 2015 yn rhestr y cynllun grantiau.